Built for widescreen.


Teambuilding

En udviklende og energisk dag
med fokus på individer og relationer


Med en oplevelsesorienteret tilgang bruges musikken og rytmerne som ramme for den personelle og interpersonelle fordybelsesproces. Gennem oplæg, øvelser og refleksionstid skaber vi sammen en energisk dag. Fokus kan lægges på forskellige emner som roller, engagement, ledelse, ansvarlighed, samarbejde, flow og motivation.

Vi rummer alle evnen til begejstring, fordybelse, vedholdenhed og at slå os sammen i stærke samarbejdende alliancer om en fælles opgave. Nogen kalder det Flow, men bundtræk er nu også en meget god beskrivelse. Det er ikke de særlige få, der kan. Det er os alle. Evnen sidder i den del af hjernen som hedder Pre-Frontal-Cortex.

Via stompens rytmer og et godt skud humor er det muligt at bryde barrierer ned, skabe en åben positiv mental tilstand og etablere fællesskab, hvor vi handler og agerer ud fra den del af hjernen som tager de kloge, effektive, kreative, konstruktive og energigivende beslutninger.

Samtidig er det muligt, at anvende stompens udfordringer, startvanskeligheder, lydhørheden, fejlene, synergien og den musiske vitalitet til at demonstrere og formidle også komplicerede psykologfaglige pointer på en forståelig, omsættelig og enkel måde.

I disse forløb indgår stompen, som et redskab til at understrege pointer og til hurtigere, at bringe deltagernes mentale tilstand nye steder hen. Vores forløb er kendetegnet ved høj faglighed, intensitet, humor og maksimalt involvering af deltagere/kursister.

Præsentation

Afspil video

900 Deltagere

Afspil video

As organiser of intro events for hundreds of new students I have experienced how Peter Glahn over the years, have become an invaluable partner. Peter manages, in a few hours, to instil a spirit of wanting to form teams, and build networks, across cultural and national backgrounds. We could never achieve to give our Danish, and International, students this understanding of the need for cooperation, by lecturing them for days in a classroom.
Alexander Tørnqvist

Erhvervsakademiet Lillebælt - Internship & International Student Coordinator

TILBAGE
TIL TOP

Kontakt

Peter Glahn
Stomp Up Front

mail@stompupfront.dk
+45 2988 2105

Ico_face